Daftar Sekolah Ppd Pensiangan, Sabah

Alamat, Nombor Telefon dan Faks, Emel dan Pelbagai Maklumat Sekolah PPD Pensiangan, Sabah


SEKOLAH KEBANGSAAN SIBANGALI
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1101@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1101
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 11 guru dan 76 murid
Koordinat Sekolah : 4.51034,116.26181

SEKOLAH KEBANGSAAN LONGONGON
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1102@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1102
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 21 guru dan 210 murid
Koordinat Sekolah : 4.4997,116.4206333

SEKOLAH KEBANGSAAN PANDIWAN
PETI SURAT 72,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : 087366204
Nombor Faks : 087366051
Alamat Emel : XBA1103@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1103
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 15 guru dan 107 murid
Koordinat Sekolah : 4.9377,116.48063

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN PENSIANGAN
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1104@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1104
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 28 guru dan 217 murid
Koordinat Sekolah : 4.54019,116.31379


SEKOLAH KEBANGSAAN PENONTOMON
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1105@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1105
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 11 guru dan 48 murid
Koordinat Sekolah : 4.87987,116.26473

SEKOLAH KEBANGSAAN SALAROM
P/S 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1106@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1106
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 13 guru dan 137 murid
Koordinat Sekolah : 4.66953,116.60577

SEKOLAH KEBANGSAAN SALILARAN
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1107@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1107
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 6 guru dan 29 murid
Koordinat Sekolah : 4.405683,116.221083


SEKOLAH KEBANGSAAN SEPULOT
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1108@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1108
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 17 guru dan 167 murid
Koordinat Sekolah : 4.70405,116.48423

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SALONG
PETI SURAT 62,
89557 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon :
Nombor Faks :
Alamat Emel : XBA1109@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1109
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 15 guru dan 164 murid
Koordinat Sekolah : 4.5808833,116.453

SEKOLAH KEBANGSAAN KG BAHAGIA
PETI SURAT 63,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : 087366004
Nombor Faks : 087366004
Alamat Emel : XBA1110@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1110
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 28 guru dan 331 murid
Koordinat Sekolah : 5.09167,116.44135


SEKOLAH KEBANGSAAN LOTONG
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1111@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1111
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 17 guru dan 178 murid
Koordinat Sekolah : 4.71463,116.45138

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN NABAWAN
PETI SURAT 67,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : 087366885
Nombor Faks : 087366300
Alamat Emel : XBA1112@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1112
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 65 guru dan 760 murid
Koordinat Sekolah : 5.03929,116.43728

SEKOLAH KEBANGSAAN PEMENTERIAN
PETI SURAT 69,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1113@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1113
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 13 guru dan 80 murid
Koordinat Sekolah : 4.95664,116.42949


SEKOLAH KEBANGSAAN LABANG
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1114@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1114
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 16 guru dan 80 murid
Koordinat Sekolah : 4.69698,116.59528

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU MOSOPOH
PETI SURAT 28,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1115@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1115
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 12 guru dan 52 murid
Koordinat Sekolah : 4.96826,116.38561

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMPUSISON
PETI SURAT 38,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1116@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1116
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 16 guru dan 138 murid
Koordinat Sekolah : 4.8591,116.49527


SEKOLAH KEBANGSAAN KEBU BARU
PETI SURAT 47,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1117@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1117
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 17 guru dan 150 murid
Koordinat Sekolah : 5.02899,116.41724

SEKOLAH KEBANGSAAN TETAGAS
PETI SURAT 64,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : 087366051
Alamat Emel : XBA1118@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1118
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 27 guru dan 350 murid
Koordinat Sekolah : 4.9928,116.469

SEKOLAH KEBANGSAAN KG ENAM
PETI SURAT 76,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1119@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1119
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 16 guru dan 137 murid
Koordinat Sekolah : 5.04523,116.39777


SEKOLAH KEBANGSAAN BABALITAN
P/S 62, PPD NABAWAN,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1120@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1120
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 16 guru dan 147 murid
Koordinat Sekolah : 4.4509,116.4349833

SEKOLAH KEBANGSAAN LAYON
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1121@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1121
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 10 guru dan 32 murid
Koordinat Sekolah : 4.85742,116.26473

SEKOLAH KEBANGSAAN SALINATAN
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1122@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1122
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 12 guru dan 63 murid
Koordinat Sekolah : 4.5737,116.2763167


SEKOLAH KEBANGSAAN PENGARAAN
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1123@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1123
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 13 guru dan 66 murid
Koordinat Sekolah : 4.73314,116.22225

SEKOLAH KEBANGSAAN SALIKU
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1124@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1124
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 16 guru dan 55 murid
Koordinat Sekolah : 4.45955,116.58723

SEKOLAH KEBANGSAAN TINADUK
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1125@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1125
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 10 guru dan 43 murid
Koordinat Sekolah : 4.52075,116.38944


SEKOLAH KEBANGSAAN SASANDUKON
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1126@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1126
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 15 guru dan 33 murid
Koordinat Sekolah : 4.48062,116.49863

SEKOLAH KEBANGSAAN SIMATUOH
PETI SURAT 62,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA1127@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA1127
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 12 guru dan 50 murid
Koordinat Sekolah : 4.6711667,116.5493833

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NABAWAN
PETI SURAT 68,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : 087366215
Nombor Faks : 087366215
Alamat Emel : XEA1111@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA1111
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 79 guru dan 1241 murid
Koordinat Sekolah : 5.03791,116.43796


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEPULOT NABAWAN
PETI SURAT 53,
89950 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XEA1112@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA1112
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 55 guru dan 754 murid
Koordinat Sekolah : 4.70649,116.48237

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NABAWAN II
PETI SURAT 30,
89957 NABAWAN,
SABAH
Nombor Telefon : 087366857
Nombor Faks : 087366515
Alamat Emel : XEA1113@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA1113
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENSIANGAN
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 45 guru dan 785 murid
Koordinat Sekolah : 5.00247,116.46382

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad