Daftar Sekolah Ppd Penampang, Sabah

Alamat, Nombor Telefon dan Faks, Emel dan Pelbagai Maklumat Sekolah PPD Penampang, Sabah


SEKOLAH KEBANGSAAN BABAGON
PETI SURAT 234,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088719884
Nombor Faks : 088719884
Alamat Emel : XBA4101@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4101
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 29 guru dan 350 murid
Koordinat Sekolah : 5.90617,116.18422

SEKOLAH KEBANGSAAN BUAYAN
PETI SURAT 181,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA4102@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4102
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 10 guru dan 37 murid
Koordinat Sekolah : 5.77354,116.19215

SEKOLAH KEBANGSAAN BUIT HILL
PETI SURAT 147,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088764369
Nombor Faks : 088761063
Alamat Emel : XBA4103@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4103
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 31 guru dan 419 murid
Koordinat Sekolah : 5.89875,116.0667

SEKOLAH KEBANGSAAN KIPOVO
PETI SURAT 329,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088727592
Nombor Faks : 088727592
Alamat Emel : XBA4105@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4105
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 14 guru dan 75 murid
Koordinat Sekolah : 5.93897,116.16541


SEKOLAH KEBANGSAAN KEM LOK KAWI
PETI SURAT 147,
89507 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088762909
Nombor Faks : 088762908
Alamat Emel : XBA4106@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4106
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 68 guru dan 925 murid
Koordinat Sekolah : 5.8593,116.05809

SEKOLAH KEBANGSAAN LONGKOGUNGON
PETI SURAT 266,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA4107@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4107
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 6 guru dan 13 murid
Koordinat Sekolah : 5.7878,116.28889

SEKOLAH KEBANGSAAN MOYOG
PETI SURAT 9,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088724510
Nombor Faks : 088724510
Alamat Emel : XBA4108@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4108
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 15 guru dan 201 murid
Koordinat Sekolah : 5.88823,116.23544


SEKOLAH KEBANGSAAN TANSAU
PETI SURAT 147,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088764393
Nombor Faks : 088764393
Alamat Emel : XBA4109@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4109
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 57 guru dan 782 murid
Koordinat Sekolah : 5.88097,116.05558

SEKOLAH KEBANGSAAN PETAGAS
PETI SURAT 55,
89457 PUTATAN,
SABAH
Nombor Telefon : 088764589
Nombor Faks : 088764589
Alamat Emel : XBA4111@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4111
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 65 guru dan 782 murid
Koordinat Sekolah : 5.91161,116.05223

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTATON INOBONG
PETI SURAT 451,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088715264
Nombor Faks : 088715264
Alamat Emel : XBA4112@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4112
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 14 guru dan 132 murid
Koordinat Sekolah : 5.89068,116.13934


SEKOLAH KEBANGSAAN PUUN TUNOH
PETI SURAT 71,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088713227
Nombor Faks : 088723049
Alamat Emel : XBA4113@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4113
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 29 guru dan 221 murid
Koordinat Sekolah : 5.907167,116.0797

SEKOLAH KEBANGSAAN SUGUD
PETI SURAT 273,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088716441
Nombor Faks : 088716441
Alamat Emel : XBA4120@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4120
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 19 guru dan 239 murid
Koordinat Sekolah : 5.85527,116.09767

SEKOLAH KEBANGSAAN TERIAN
PETI SURAT 181,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA4121@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4121
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 8 guru dan 26 murid
Koordinat Sekolah : 5.81076,116.18096


SEKOLAH KEBANGSAAN TOMBOVO
PETI SURAT 11022,
88811 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088763508
Nombor Faks : 088763508
Alamat Emel : XBA4122@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4122
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 42 guru dan 672 murid
Koordinat Sekolah : 5.86882,116.06254

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMPASAK TOGUDON
PETI SURAT 321,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : TIADA
Nombor Faks : TIADA
Alamat Emel : XBA4125@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4125
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 13 guru dan 76 murid
Koordinat Sekolah : 5.85045,116.273433

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN PUTATAN
PETI SURAT 147,
88200 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088761941
Nombor Faks : 088763625
Alamat Emel : XBA4126@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4126
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 87 guru dan 1278 murid
Koordinat Sekolah : 5.89535,116.04255


SEKOLAH KEBANGSAAN BAHANG
PETI SURAT 712,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088723949
Nombor Faks : 088723949
Alamat Emel : XBA4128@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4128
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 55 guru dan 683 murid
Koordinat Sekolah : 5.92567,116.08678

SEKOLAH KEBANGSAAN KIBABAIG
PETI SURAT 664,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088723854
Nombor Faks : 088723854
Alamat Emel : XBA4129@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4129
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 72 guru dan 933 murid
Koordinat Sekolah : 5.91731,116.10996

SEKOLAH KEBANGSAAN KG CONTOH
PETI SURAT 147,
89507 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088765107
Nombor Faks : 088764766
Alamat Emel : XBA4130@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4130
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 68 guru dan 876 murid
Koordinat Sekolah : 5.91017,116.04412


SEKOLAH KEBANGSAAN PENAMPANG
PETI SURAT 147,
89500 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088701164
Nombor Faks : 088701175
Alamat Emel : XBA4131@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4131
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 61 guru dan 808 murid
Koordinat Sekolah : 5.92007,116.10167

SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS TUARAN
PETI SURAT 50553,
88200 PUTATAN,
SABAH
Nombor Telefon : 088767202
Nombor Faks : 088767203
Alamat Emel : XBA4385@moe.edu.my
Kod Sekolah : XBA4385
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 27 guru dan 21 murid
Koordinat Sekolah : 5.872083,116.059167

SEKOLAH KEBANGSAAN ST ALOYSIUS LIMBANAK
PETI SURAT 980,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088718071
Nombor Faks : 088718071
Alamat Emel : XCA4114@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCA4114
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 29 guru dan 375 murid
Koordinat Sekolah : 5.87852,116.09873


SEKOLAH KEBANGSAAN ST ANTHONY
PETI SURAT 11039,
88811 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088711728
Nombor Faks : 088713728
Alamat Emel : XCA4115@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCA4115
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 27 guru dan 405 murid
Koordinat Sekolah : 5.93712,116.09259

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH
PETI SURAT 427,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088711140
Nombor Faks : 088725967
Alamat Emel : XCA4116@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCA4116
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 28 guru dan 484 murid
Koordinat Sekolah : 5.906083,116.1096

SEKOLAH KEBANGSAAN ST PAUL KOLOPIS
PETI SURAT 414,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088718450
Nombor Faks : 088718450
Alamat Emel : XCA4118@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCA4118
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 19 guru dan 259 murid
Koordinat Sekolah : 5.92176,116.12839


SEKOLAH KEBANGSAAN ST THERESA INOBONG
PETI SURAT 739,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088716002
Nombor Faks : 088716002
Alamat Emel : XCA4119@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCA4119
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 18 guru dan 240 murid
Koordinat Sekolah : 5.90376,116.13116

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA SHIONG
PETI SURAT 11212,
88813 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088764250
Nombor Faks : 088764375
Alamat Emel : XCC4104@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCC4104
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 49 guru dan 839 murid
Koordinat Sekolah : 5.89643,116.04939

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUE MIN
PETI SURAT 13,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088711558
Nombor Faks : 088718254
Alamat Emel : XCC4124@moe.edu.my
Kod Sekolah : XCC4124
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : ADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 66 guru dan 1240 murid
Koordinat Sekolah : 5.91855,116.09961


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PETER MOJUNTIN
PETI SURAT 839,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088711942
Nombor Faks : 088721429
Alamat Emel : XEA4127@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA4127
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 103 guru dan 1407 murid
Koordinat Sekolah : 5.90672,116.08753

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAHANG
PETI SURAT 352,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088723087
Nombor Faks : 088725813
Alamat Emel : XEA4128@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA4128
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 116 guru dan 1924 murid
Koordinat Sekolah : 5.92428,116.08856

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANSAU
PETI SURAT 655,
88858 TANJUNG ARU,
SABAH
Nombor Telefon : 088765267
Nombor Faks : 088764969
Alamat Emel : XEA4129@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA4129
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : ADA
Mempunyai anggaran 141 guru dan 1906 murid
Koordinat Sekolah : 5.87852,116.05613


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LIMBANAK
PETI SURAT 495,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088728264
Nombor Faks : 088715927
Alamat Emel : XEA4130@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEA4130
Status Sekolah : Luar Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 106 guru dan 1033 murid
Koordinat Sekolah : 5.87894,116.10504

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTATAN
PETI SURAT 96,
88858 KOTA KINABALU,
SABAH
Nombor Telefon : 088764368
Nombor Faks : 088764942
Alamat Emel : XEE4110@moe.edu.my
Kod Sekolah : XEE4110
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 128 guru dan 1523 murid
Koordinat Sekolah : 5.89394,116.04347

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST MICHAEL
PETI SURAT 66,
89507 PENAMPANG,
SABAH
Nombor Telefon : 088711541
Nombor Faks : 088712541
Alamat Emel : XFE4117@moe.edu.my
Kod Sekolah : XFE4117
Status Sekolah : Bandar
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) : PPD PENAMPANG
Prasekolah : TIADA
Pendidikan Khas : TIADA
Mempunyai anggaran 62 guru dan 870 murid
Koordinat Sekolah : 5.909367,116.111383

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad