Daftar Klinik Kesihatan Di Negeri Sarawak

Alamat, Lokasi, Nombor Telefon dan Faks dan GPS Klinik Kesihatan di Negeri Sarawak

KLINIK KESIHATAN ASAJAYA


Kampung Asajaya
94600 Asajaya
Sarawak
Nombor Telefon : 082-827080
Nombor Faks : 082-827082
GPS 1.54415 110.6073


KLINIK KESIHATAN JEMUKAN


Kampung Jemukan
94600 Asajaya
Sarawak
Nombor Telefon : 082-827604
Nombor Faks : 082-827604
GPS 1.551713 110.6916


KLINIK KESIHATAN SADONG JAYA


Kampung Sadong Jaya
94600 Asajaya
Sarawak
Nombor Telefon : 082-821248
Nombor Faks : 082-821248
GPS 1.515457 110.7401


KLINIK KESIHATAN SEMERA


Kampunga Samera
94600 Asajaya
Sarawak
Nombor Telefon : 082-826372
Nombor Faks : 082-826372
GPS 1.551736 110.6729


KLINIK KESIHATAN KROKONG


Jalan Bau Serikin, Kampung Krokong (D/A Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, Jln Tun Ahmad Zaidi Adruce)
94000 Bau
Sarawak
Nombor Telefon : 082-763116
Nombor Faks :
GPS 1.365973 110.1178


KLINIK KESIHATAN SERASOT


Kampung Serasot (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kuching Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce)
93250 Bau
Sarawak
Nombor Telefon : 082-371036
Nombor Faks :
GPS 1.3781 110.0457


KLINIK KESIHATAN SINGAI


Jalan Kawah, Kampung Singai (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kuching, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce)
93250 Bau
Sarawak
Nombor Telefon : 018-2110499
Nombor Faks :
GPS 1.492666 110.1709


KLINIK KESIHATAN BELAGA


Pekan Kecil Belaga
96800 Belaga
Sarawak
Nombor Telefon : 086-461323
Nombor Faks : 086-461508
GPS 2.70662 113.783


KLINIK KESIHATAN LUSONG LAKU


Kampung Lusong Laku
96800 Belaga
Sarawak
Nombor Telefon : 086-464147
Nombor Faks : 086-461508
GPS 2.463398 114.2503


KLINIK KESIHATAN PUNAN BAH


Kampung Punan Bah
96800 Belaga
Sarawak
Nombor Telefon : 084-461323
Nombor Faks :
GPS 2.3826 113.3499


KLINIK KESIHATAN SUNGAI ASAP


Pekan Sungai Asap
96800 Belaga
Sarawak
Nombor Telefon : 013-8657739
Nombor Faks : 086-461508
GPS 3.04448 113.9159


KLINIK KESIHATAN SUNGAI KOYAN


Kampung Sungai Koyan
96800 Belaga
Sarawak
Nombor Telefon : 09-3401533
Nombor Faks :
GPS 3.103531 113.9245


KLINIK KESIHATAN UMA SAMBOP


Kampung Uma Sambop
96800 Belaga
Sarawak
Nombor Telefon : 086-485165
Nombor Faks :
GPS 2.91826 113.916


KLINIK KESIHATAN MID LAYAR 1.463383, 111.566646


Betong
95700 Betong
Sarawak
Nombor Telefon : 083-472704
Nombor Faks : 083-472116
GPS 0 0


KLINIK KESIHATAN NANGA LAWIH (MUJAU)


Nanga Lawih (D/A Pegawai Kesihatan Bahagian Betong)
95700 Betong
Sarawak
Nombor Telefon : 083-775503
Nombor Faks :
GPS 1.32955 111.6541


KLINIK KESIHATAN NANGA TIGA


Kampung Ng Tiga
95700 Betong
Sarawak
Nombor Telefon : 084-775504
Nombor Faks :
GPS 1.60815 111.6976


KLINIK KESIHATAN DEBAK


Debak, Saribas
95500 Debak
Sarawak
Nombor Telefon : 083-464570
Nombor Faks : 083-464570
GPS 1.5644 111.4238


KLINIK KESIHATAN TUIE


Kampung Tuie, Pusa, Saribas
95500 Debak
Sarawak
Nombor Telefon : 083-569508
Nombor Faks :
GPS 1.54011 111.3476


KLINIK KESIHATAN BELADIN


Beladin, Saribas
94950 Pusa
Sarawak
Nombor Telefon : 083-406448
Nombor Faks :
GPS 1.63837 111.2043


KLINIK KESIHATAN PUSA


Pekan Pusa
94950 Pusa
Sarawak
Nombor Telefon : 083-465155
Nombor Faks : 083-465155
GPS 1.61096 111.2899


KLINIK KESIHATAN SEMARANG


Pekan Semarang
94950 Pusa
Sarawak
Nombor Telefon : 083-468007
Nombor Faks :
GPS 1.681967 111.1025


KLINIK KESIHATAN MELUDAM


Meludam
94850 Saribas
Sarawak
Nombor Telefon : 083-408212
Nombor Faks : 083-547212
GPS 1.659799 111.0347


KLINIK KESIHATAN SPAOH


Kampung Spaoh
95600 Spaoh
Sarawak
Nombor Telefon : 083-473339
Nombor Faks : 083-473339
GPS 1.453404 111.4813


KLINIK KESIHATAN BINTULU


Lebuh Raya Abang Galau
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-331455
Nombor Faks : 086-339094
GPS 3.17359 113.037


KLINIK KESIHATAN JEPAK 3.190571, 113.090110


Jalan Jepak, Kuala Tatau
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-201089
Nombor Faks :
GPS 0 0


KLINIK KESIHATAN LUBOK TAPANG


Lubok Tapang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Bintulu, Lebuh Raya Abang Galau)
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-469003
Nombor Faks :
GPS 3.15108 113.3701


KLINIK KESIHATAN NYALAU


Kampung Tengah Nyalau
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 085-776002
Nombor Faks :
GPS 3.63825 113.3793


KLINIK KESIHATAN SEBAUH


Pekan Sebauh (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Bintulu, Lebuh Raya Abang Galau)
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-422233
Nombor Faks : 086-422233
GPS 3.11049 113.2682


KLINIK KESIHATAN TUBAU


Pekan Tubau, Bintulu (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Bintulu, Lebuh Raya Abang Galau)
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-472104
Nombor Faks :
GPS 3.160199 113.7017


KLINIK KESIHATAN GAGATAU 2.937337, 112.893964


Gagatau
97200 Tatau
Sarawak
Nombor Telefon : 019-8548807
Nombor Faks :
GPS 0 0


KLINIK KESIHATAN KAKUS


Kakus (Pej. Kesihatan Bahagian Bintulu, Lebuh Raya Abang Galau)
97000 Tatau
Sarawak
Nombor Telefon : 086-474302
Nombor Faks :
GPS 2.634457 113.1515


KLINIK KESIHATAN KUALA TATAU


Kampung Kuala Tatau
97200 Tatau
Sarawak
Nombor Telefon : 086-326287
Nombor Faks :
GPS 3.078361 112.8009


KLINIK KESIHATAN KUALA OYA


Kampung Kuala Oya
96300 Dalat
Sarawak
Nombor Telefon : 084-865231
Nombor Faks : 084-865231
GPS 2.858519 111.8772


KLINIK KESIHATAN NANGA BAOH


Kampung Nanga Baoh
96300 Dalat
Sarawak
Nombor Telefon : 011-257494
Nombor Faks :
GPS 2.583694 112.0495


KLINIK KESIHATAN BELAWAI


Belawai
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 084-815219
Nombor Faks :
GPS 2.23056 111.2148


KLINIK KESIHATAN BETANAK


Betanak
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 019-8367446
Nombor Faks :
GPS 2.633915 111.295


KLINIK KESIHATAN DARO


Daro
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 084-823333
Nombor Faks : 084-823886
GPS 2.51202 111.4335


KLINIK KESIHATAN KUALA REJANG


Kuala Rajang
96250 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 084-612368
Nombor Faks :
GPS 2.15494 111.2555


KLINIK KESIHATAN NANGA SEMAH


Nanga Semah
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 019-210006
Nombor Faks :
GPS 2.36002 111.5126


KLINIK KESIHATAN PALOH


Kampung Paloh
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 084-8663409
Nombor Faks :
GPS 2.41842 111.2529


KLINIK KESIHATAN TANJUNG MANIS


Pekan Tanjung Manis
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 084-613236
Nombor Faks :
GPS 2.151349 111.3602


KLINIK KESIHATAN TEKAJONG


Kampung Tekajong
96200 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 019-8364561
Nombor Faks :
GPS 2.739262 111.3047


KLINIK KESIHATAN BRUIT


Bruit
96200 Mukah
Sarawak
Nombor Telefon : 017-2100000
Nombor Faks :
GPS 2.709031 111.3698


KLINIK KESIHATAN JULAU


Pekan Julau
96600 Julau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-734253
Nombor Faks : 084-734253
GPS 2.02596 111.9129


KLINIK KESIHATAN LASSI


Kampung Lassi
96600 Julau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-734253
Nombor Faks : 084-823624
GPS 1.96053 111.7827


KLINIK KESIHATAN MAONG (MUJOK)


Kampung Maong
96600 Julau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-734253
Nombor Faks :
GPS 1.73997 112.0331


KLINIK KESIHATAN NANGA ENSIRING


Kampung Ensiring (Pen. Peg. Perubatan Y/M, KK Julau, Julau)
96600 Julau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-775505
Nombor Faks :
GPS 1.66321 112.035


KLINIK KESIHATAN NANGA ENTABAI


Kampung Nanga Entabai
96600 Julau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-721005
Nombor Faks :
GPS 1.792228 111.9212


KLINIK KESIHATAN SEKALONG


Kampung Sekalong
96600 Julau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-738900
Nombor Faks :
GPS 1.90385 111.8504


KLINIK KESIHATAN MACHAN


Pekan Machan (D/A Peg. Kesihatan Daerah Kanowit)
96700 Kanowit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-738116
Nombor Faks :
GPS 2.01494 112.0201


KLINIK KESIHATAN NANGA JAGAU


Kampung Nanga Jagau (D/A Peg. Kesihatan Daerah Kanowit)
96700 Kanowit
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865112
Nombor Faks : 084-753860
GPS 1.8596 112.306


KLINIK KESIHATAN NANGA POI (MENALUN)


Kampung Nanga Poi (D/A Peg. Kesihatan Daerah Kanowit)
96700 Kanowit
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865114
Nombor Faks :
GPS 2.033117 112.261


KLINIK KESIHATAN NGUNGUN


Kampung Ngungun (D/A Peg. Kesihatan Daerah Kanowit)
96700 Kanowit
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865113
Nombor Faks :
GPS 1.98503 112.4032


KLINIK KESIHATAN KAPIT


Jalan Bleteh
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-799661
Nombor Faks : 084-798153
GPS 2.01164 112.929


KLINIK KESIHATAN NANGA BENA


Jalan Sungai Bena, Rumah Panjang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks : 084-796454
GPS 1.98176 113.1057


KLINIK KESIHATAN NANGA ENTAWAU


Kampung Entawau (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks :
GPS 1.822061 113.68


KLINIK KESIHATAN NANGA GAAT


Kampung Nanga Gaat (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks : 084-796454
GPS 1.883587 113.4483


KLINIK KESIHATAN NANGA IBAU


Kampung Nanga Ibau, Sungai Batang Rajang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahaigan Kapit, Wisma Persekutuan, Kapit)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796454
Nombor Faks :
GPS 2.011244 112.705


KLINIK KESIHATAN NANGA MELINAU


Nanga Melinau, Sungai Mujong (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks : 084-796454
GPS 1.975441 112.9294


KLINIK KESIHATAN NANGA MERIRAI


Kampung Nanga Merirai (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks : 084-796454
GPS 1.84839 113.5748


KLINIK KESIHATAN NANGA MUJONG


Kampung Nanga Mujong, Sungai Mujong
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks : 084-796454
GPS 2.02839 113.1715


KLINIK KESIHATAN SEKEROH


Sungai Sekeroh (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 086-429704
Nombor Faks :
GPS 2.08447 113.237


KLINIK KESIHATAN TUNOH SCHEME


Kampung Tunoh Scheme (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kapit, Wisma Persekutuan)
96800 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-796404
Nombor Faks : 084-796454
GPS 2.050537 113.6707


KLINIK KESIHATAN BAKO


Jalan Bako, Kampung Bako (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kuching, Jalan Tun Ahmad Zaidi Adruce)
93150 Bako
Sarawak
Nombor Telefon : 082-475967/ 082-4313
Nombor Faks :
GPS 1.65902 110.4379


KLINIK KESIHATAN BATU KAWA


Jalan Eng Sing, Off Jalan Stapok
93250 Batu Kawa
Sarawak
Nombor Telefon : 082-688518
Nombor Faks : 082-685829
GPS 1.51102 110.2706


KLINIK KESIHATAN BUNTAL


Jalan Tengah
93050 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-846493
Nombor Faks :
GPS 1.70172 110.3703


KLINIK KESIHATAN BUNUK


Jalan Puncak Borneo
93250 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-765963
Nombor Faks : 082-414542
GPS 1.316243 110.286


KLINIK KESIHATAN JALAN MASJID


Jalan Masjid
93400 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-427110/ 082-4150
Nombor Faks : 082-235785
GPS 1.557219 110.3428


KLINIK KESIHATAN KOTA SENTOSA


Kota Sentosa, Jalan Stakan
93250 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-626080/ 082-6260
Nombor Faks : 082-626090
GPS 1.46426 110.3338


KLINIK KESIHATAN PADAWAN


Jalan Puncak Borneo
93250 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-617687/ 011-2108
Nombor Faks :
GPS 1.1626 110.2595


KLINIK KESIHATAN SANTUBONG


Jalan Sultan Tengah
93050 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-846439
Nombor Faks :
GPS 1.718688 110.315


KLINIK KESIHATAN SIBURAN


KM 27, Jalan Kuching/Serian
93250 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-864202
Nombor Faks : 082-864202
GPS 1.36084 110.4047


KLINIK KESIHATAN TANAH PUTEH


Tanah Puteh, Jalan Pending, Kuching (Pegawai Perubatan Y/M, KK Tanah Puteh, Jln Pending, Kuching)
93450 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-344011/ 082-4825
Nombor Faks : 082-342019
GPS 1.551387 110.3804


KLINIK KESIHATAN TELAGA AIR


Jalan Matang, Kampung Telaga Air (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kuching, Jln Tun Ahmad Zaidi Adruce, Kuching)
93150 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-843200
Nombor Faks : 082-414542
GPS 1.67426 110.2086


KLINIK KESIHATAN TENG BUKAP


Teng Bukap, KM 15 Jln Padawan
93150 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-750530/ 011-2171
Nombor Faks : 082-414542
GPS 1.207677 110.3691


KLINIK KESIHATAN TG. EMBANG


Kampung Tanjung Embang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Kuching, Jln Tun Ahmad Zaidi Adruce)
93150 Kuching
Sarawak
Nombor Telefon : 082-257867
Nombor Faks :
GPS 1.536026 110.3366


KLINIK KESIHATAN BA KELALAN


Pekan Ba Kelalan(D/A Peg. Kesihatan Daerah Lawas, Jalan Hospital)
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 085-283781
Nombor Faks : 085-285993
GPS 3.986524 115.6229


KLINIK KESIHATAN KUALA LAWAS


Bandar Kuala Lawas
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 085-284870
Nombor Faks : 085-283409
GPS 4.952106 115.4248


KLINIK KESIHATAN LAWAS


Jalan Hospital
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 085-283781
Nombor Faks :
GPS 4.85454 115.4047


KLINIK KESIHATAN LONG SEMADOH


Long Semandoh (D/A Peg. Kesihatan Daerah Lawas, Jalan Hospital)
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 085-283781
Nombor Faks : 085-285993
GPS 4.215724 115.59


KLINIK KESIHATAN LONG SUKANG


Long Sukang (D/A Peg. Kesihatan Daerah Lawas, Jalan Hospital)
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 011-295400
Nombor Faks :
GPS 4.552892 115.4881


KLINIK KESIHATAN MERAPOK


Merapok, Jalan Sindumin
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 087-811090
Nombor Faks :
GPS 4.96237 115.5056


KLINIK KESIHATAN SUNDAR


Pekan Sundar
98800 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 085-264233
Nombor Faks :
GPS 4.892264 115.2064


KLINIK KESIHATAN TANG LAPADAN


Tang Lapadan (D/A Peg. KesihatanDaerah Lawas, Jalan Hospital)
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 085-283781
Nombor Faks : 085-285993
GPS 3.568967 115.5531


KLINIK KESIHATAN TRUSAN


Pekan Trusan
98850 Lawas
Sarawak
Nombor Telefon : 011-295404
Nombor Faks : 085-285993
GPS 4.78556 115.2762


KLINIK KESIHATAN BATU DANAU


Batu Danau (d/a Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang)
98700 Limbang
Sarawak
Nombor Telefon : 085-240010
Nombor Faks :
GPS 4.659445 114.8278


KLINIK KESIHATAN KUALA MEDALAM


Pekan Kuala Mendalam (Peg. Kesihatan Bahagian Limbang, Jalan Pandaruan)
98700 Limbang
Sarawak
Nombor Telefon : 085-211166
Nombor Faks :
GPS 4.388 114.9005


KLINIK KESIHATAN NANGA MEDAMIT


Pekan Nanga Mendamit (Peg. Kesihatan Bahagian Limbang, Jalan Pandaruan)
98700 Limbang
Sarawak
Nombor Telefon : 085-240012
Nombor Faks :
GPS 4.469025 114.9149


KLINIK KESIHATAN NANGA MERIT


Kampung Nanga Merit (Peg. Kesihatan Bahagian Limbang, Jalan Pandaruan, Limbang)
98700 Limbang
Sarawak
Nombor Telefon : 011-212039
Nombor Faks :
GPS 4.53472 114.9447


KLINIK KESIHATAN PENGANAN


Penganan (Peg. Kesihatan Bahagian Limbang, Jalan Pandaruan)
98700 Limbang
Sarawak
Nombor Telefon : 085-240015
Nombor Faks :
GPS 4.55589 115.066


KLINIK KESIHATAN BATANG AI


Batang Ai (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-322072
Nombor Faks :
GPS 1.125829 111.8616


KLINIK KESIHATAN ENGKILILI


Pekan Engkilili (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-563004
Nombor Faks : 083-563004
GPS 1.137979 111.639


KLINIK KESIHATAN LUBOK ANTU


Pekan Lubok Antu (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-584105
Nombor Faks : 083-584080
GPS 1.04178 111.8361


KLINIK KESIHATAN MERINDUN


Merindun (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-563474
Nombor Faks :
GPS 1.17878 111.7512


KLINIK KESIHATAN NANGA KESIT


Nangka Kesit (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 011-221154
Nombor Faks :
GPS 1.229621 111.7832


KLINIK KESIHATAN NANGA PATOH


Nanga Patoh (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-432006
Nombor Faks :
GPS 1.335922 111.8328


KLINIK KESIHATAN BIAWAK


Kampung Biawak (D/A Pegawai Kesihatan Daerah Lundu, Jalan Lundu/ Sekambal)
94500 Lundu
Sarawak
Nombor Telefon : 082-322977
Nombor Faks :
GPS 1.61896 109.6813


KLINIK KESIHATAN SAMPADI


Kampung Sampadi (D/A Peg. Kesihatan Daerah Lundu, Jln Lundu/Sekambal)
94500 Lundu
Sarawak
Nombor Telefon : 082-378300
Nombor Faks :
GPS 1.68672 110.014


KLINIK KESIHATAN SEMATAN


Jalan Sungai Kilang, Sematan
94100 Lundu
Sarawak
Nombor Telefon : 082-711340
Nombor Faks : 082-711136
GPS 1.808979 109.7763


KLINIK KESIHATAN STOH RAMBUNGAN


Kampung Rambungan (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Lundu, Jalan Lundu/ Sekambal)
94500 Lundu
Sarawak
Nombor Telefon : 082-657407
Nombor Faks :
GPS 1.692052 110.0996


KLINIK KESIHATAN BARIO


Pekan Bario (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-791047
Nombor Faks :
GPS 3.74052 115.4672


KLINIK KESIHATAN BELURU


Beluru (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-743216
Nombor Faks :
GPS 3.977317 114.0947


KLINIK KESIHATAN LIO MATO


Kampung Lio Mato (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-776003
Nombor Faks :
GPS 3.169665 115.2216


KLINIK KESIHATAN LONG BANGA


Rumah Panjang Long Banga (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-776008/ 013-2865
Nombor Faks :
GPS 3.20551 115.3914


KLINIK KESIHATAN LONG BEDIAN


Rumah Panjang Long Bedian (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 011-295192
Nombor Faks :
GPS 3.794918 114.7321


KLINIK KESIHATAN LONG BEMANG


Rumah Panjang Long Bemang (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-773005/ 019-8386
Nombor Faks :
GPS 3.85925 114.5918


KLINIK KESIHATAN LONG JEEH


Kampung Long Jeeh (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865602
Nombor Faks :
GPS 2.98311 114.9579


KLINIK KESIHATAN LONG JEGAN


Kampung Long Jegan (D/A Peg. Kesihatan Daerah, Daerah Baram, Jalan Hospital, Baram)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon :
Nombor Faks :
GPS 3.587491 114.1162


KLINIK KESIHATAN LONG KEVOK


Kampung Long Kevok (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865608
Nombor Faks :
GPS 3.802 114.9073


KLINIK KESIHATAN LONG LAMA


Kampung Long Lama (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-755511
Nombor Faks :
GPS 3.762499 114.4052


KLINIK KESIHATAN LONG LELLANG


Kampung Long Lellang (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-755511
Nombor Faks : 085-422234
GPS 3.420979 115.1539


KLINIK KESIHATAN LONG LOYANG


Kampung Long Loyang (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 011-295191
Nombor Faks :
GPS 3.448402 114.1167


KLINIK KESIHATAN LONG MIRI


Kampung Long Miri (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865606
Nombor Faks :
GPS 3.58801 114.4272


KLINIK KESIHATAN LONG MOH


Kampung Long Moh (Pej. Kesihatan Bahagian Miri)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-474722
Nombor Faks : 085-422234
GPS 3.056713 115.0762


KLINIK KESIHATAN LONG NAAH


Kampung Long Naah (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865604
Nombor Faks :
GPS 3.32891 114.5969


KLINIK KESIHATAN LONG PANAI


Kampung Long Panai (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-770100
Nombor Faks :
GPS 3.948748 114.5417


KLINIK KESIHATAN LONG PILLAH


Kampung Long Pilah (D/A Peg. Kesihatan Daerah, Daerah Baram, Jalan Hospital, Baram)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865605
Nombor Faks :
GPS 3.48435 114.4291


KLINIK KESIHATAN LONG SAN


Kampung Long San (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital, Baram)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865610
Nombor Faks :
GPS 3.29568 114.7822


KLINIK KESIHATAN LONG SERIDAN


Kampung Long Seridan (Pej. Kesihatan Bahagian, Bahagian Miri)
98000 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-474722
Nombor Faks : 085-422234
GPS 3.973911 115.0692


KLINIK KESIHATAN LONG TERAN


Kampung Long Teran (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon :
Nombor Faks :
GPS 3.61364 114.1518


KLINIK KESIHATAN LONG TERU


Kampung Long Teru (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-775100
Nombor Faks :
GPS 3.863783 114.2445


KLINIK KESIHATAN PA'DALIH


Jalan Kayu Balak (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-755511
Nombor Faks : 085-422234
GPS 3.567309 115.5536


KLINIK KESIHATAN TAMAN NEGARA MULU


Taman Negara Mulu (D/A Peg. Kesihatan Daerah, Daerah Baram, Jalan Hospital, Baram)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 085-792115/ 011-2212
Nombor Faks :
GPS 4.032355 114.7972


KLINIK KESIHATAN ULU TERU


Ulu Teru (D/A Peg. Kesihatan Daerah Baram, Jalan Hospital)
98050 Baram
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2865607
Nombor Faks :
GPS 1.581368 111.4649


KLINIK KESIHATAN KUALA IGAN


Kampung Igan
96300 Daro
Sarawak
Nombor Telefon : 084-848306
Nombor Faks :
GPS 2.82203 111.71


KLINIK KESIHATAN KUALA MATU


Kampung Kuala Matu
96250 Matu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-807618
Nombor Faks :
GPS 2.71047 111.4633


KLINIK KESIHATAN MATU


Pekan Matu
96000 Matu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-832236
Nombor Faks : 084-832236
GPS 2.675341 111.5325


KLINIK KESIHATAN NANGA PASSIN


Kampung Nanga Passin (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sibu, Wisma Persekutuan, Persiaran Brooke, Sibu)
96000 Matu
Sarawak
Nombor Telefon : 017-2100009/ 011-213
Nombor Faks :
GPS 2.635692 111.7094


KLINIK KESIHATAN RASSAU


Batang Air, Kampung Rasau (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sibu, Wisma Persekutuan, Persiaran Brooke)
96000 Matu
Sarawak
Nombor Telefon : 010-8771382
Nombor Faks :
GPS 2.60135 111.837


KLINIK KESIHATAN TIAN


Kampung Tian
96250 Matu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-832733
Nombor Faks : 084-832733
GPS 2.638119 111.5152


KLINIK KESIHATAN BINTANGOR


Pekan Bintagor
96500 Bintangor
Sarawak
Nombor Telefon : 084-693333
Nombor Faks : 084-691205
GPS 2.16439 111.6371


KLINIK KESIHATAN BATU NIAH


Batu Niah
98200 Batu Niah
Sarawak
Nombor Telefon : 085-737710
Nombor Faks : 086-7376753
GPS 3.79474 113.7477


KLINIK KESIHATAN TUDAN


Jalan Tudan Permyjaya
98100 Lutong
Sarawak
Nombor Telefon : 085-654404
Nombor Faks : 085-664127
GPS 4.48284 114.0237


KLINIK KESIHATAN BANDAR MIRI


Bandar Miri, Jalan Merbau
98000 Miri
Sarawak
Nombor Telefon : 085-412322
Nombor Faks : 085-411457
GPS 4.39561 113.9916


KLINIK KESIHATAN BEKENU


Kampung Bekenu
98150 Miri
Sarawak
Nombor Telefon : 085-719003
Nombor Faks :
GPS 4.0581 113.8474


KLINIK KESIHATAN JAMBATAN SUAI


Jambatan Suai (Pej. Kesihatan Bahagian Miri)
98000 Miri
Sarawak
Nombor Telefon : 085-474722
Nombor Faks : 085-422234
GPS 3.792727 113.6328


KLINIK KESIHATAN SUAI TEGAGENG


Kampung Suai Tegageng (D/A Pej. Kesihatan Bahagian Miri, Jalan Temenggong Oyong Lawai Jau)
98000 Niah
Sarawak
Nombor Telefon : 085-740047/ 011-2182
Nombor Faks :
GPS 3.71265 113.6254


KLINIK KESIHATAN TUN HAJI OPENG


Jalan Tun Haji Openg (D/A Pej. Kesihatan Bahagian Miri, Jalan Temenggong Oyong Lawai Jau)
98000 Sibuti
Sarawak
Nombor Telefon : 085-424722
Nombor Faks : 085-422234
GPS 4.092792 113.9602


KLINIK KESIHATAN LADANG TIGA


Pekan Ladang Tiga (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Miri, Jalan Temenggong Oyong Lawai Jau)
98000 Subis
Sarawak
Nombor Telefon : 085-496001
Nombor Faks : 085-422234
GPS 3.87391 113.8887


KLINIK KESIHATAN KAMPUNG TEH 2.823046, 111.889702


Kampung Teh
96300 Dalat
Sarawak
Nombor Telefon : 084-805733
Nombor Faks :
GPS 0 0


KLINIK KESIHATAN MEDONG


Desa Medong
96300 Dalat
Sarawak
Nombor Telefon : 084-866236
Nombor Faks :
GPS 2.687318 111.9348


KLINIK KESIHATAN BALINGIAN


Balingan (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Mukah)
96400 Mukah
Sarawak
Nombor Telefon : 084-484146
Nombor Faks :
GPS 2.931568 112.5411


KLINIK KESIHATAN KUALA BALINGIAN


Kampung Kuala Balingan
96400 Mukah
Sarawak
Nombor Telefon : 084-484265
Nombor Faks :
GPS 3.012981 112.5868


KLINIK KESIHATAN LADANG SAWIT


Kampung Ladang Sawit (D/A Pegawai Kesihatan Bahagian Mukah)
96400 Mukah
Sarawak
Nombor Telefon : 084-805166
Nombor Faks :
GPS 2.534248 112.3162


KLINIK KESIHATAN NANGA TAROH


Kampung Nanga Taroh (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Mukah)
96400 Ng. Baoh
Sarawak
Nombor Telefon : 011-257484
Nombor Faks :
GPS 2.619 112.267


KLINIK KESIHATAN NANGA ENTAIH


Kampung Entaih
96510 Pakan
Sarawak
Nombor Telefon : 084-775501
Nombor Faks :
GPS 1.68977 111.7623


KLINIK KESIHATAN NANGA KARA


Kampung Nanga Kara
96150 Pakan
Sarawak
Nombor Telefon : 084-775502
Nombor Faks :
GPS 1.91616 111.7374


KLINIK KESIHATAN NANGA WAK


Kampung Wak
96150 Pakan
Sarawak
Nombor Telefon : 083-434008
Nombor Faks :
GPS 1.83552 111.6159


KLINIK KESIHATAN PAKAN


Pekan Pakan
96150 Pakan
Sarawak
Nombor Telefon : 084-719226
Nombor Faks : 084-719225
GPS 1.88636 111.6765


KLINIK KESIHATAN KOTA SAMARAHAN


Jalan Datuk Muhamad Musa
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 082-673626
Nombor Faks : 082-673632
GPS 1.45788 110.4892


KLINIK KESIHATAN SAMBIR


Kampung Sambir
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 082-436384
Nombor Faks : 082-436384
GPS 1.572737 110.5436


KLINIK KESIHATAN KABONG


Kabong
94650 Betong
Sarawak
Nombor Telefon : 083-411211
Nombor Faks : 083-411211
GPS 1.80833 111.1186


KLINIK KESIHATAN NANGA ATOI


Kampung Nanga Atoi
95400 Kalaka
Sarawak
Nombor Telefon : 083-567400
Nombor Faks :
GPS 1.842088 111.4139


KLINIK KESIHATAN NANGA BUDU


Kampung Nanga Budu
95400 Kalaka
Sarawak
Nombor Telefon : 083-589300
Nombor Faks :
GPS 1.76135 111.5074


KLINIK KESIHATAN NYABOR


Kampung Nyabor, Roban
95300 Kalaka
Sarawak
Nombor Telefon : 083-411068/ 083-3263
Nombor Faks :
GPS 1.93695 111.1819


KLINIK KESIHATAN ROBAN


Pekan Kechil Roban
95300 Kalaka
Sarawak
Nombor Telefon : 083-427244
Nombor Faks : 083-427244
GPS 1.88128 111.3097


KLINIK KESIHATAN BALAI (BAKAM)


Balai (Peg. Kesihatan Bahagian Sarikei, Wisma Persekutuan, Sarikei)
96100 Sarikei
Sarawak
Nombor Telefon : 084-651077
Nombor Faks : 084-654402
GPS 4.367197 113.9689


KLINIK KESIHATAN SARIKEI


Sarikei, Jalan Hospital Lama
96100 Sarikei
Sarawak
Nombor Telefon : 084-658652
Nombor Faks : 084-651091
GPS 2.12231 111.5193


KLINIK KESIHATAN SELANGAU


KM 80, Jln Sibu/ Bintulu, Kampung Selangau
96000 Selangau
Sarawak
Nombor Telefon : 084-894320
Nombor Faks : 048-891173
GPS 2.527674 112.3291


KLINIK KESIHATAN SEKUAU


Kampung Sekau (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sibu, Wisma Persekutuan, Persiaran Brooke)
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-805193
Nombor Faks :
GPS 2.351784 112.1281


KLINIK KESIHATAN SUNGAI ARIP


Kampung Sungai Arip (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sibu, Wisma Persekutuan, Persiaran Brooke)
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-469603
Nombor Faks :
GPS 2.73619 112.662


KLINIK KESIHATAN TEPUS


Pekan Tepus (Batu 12, Jalan Sibu-Bintulu)
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-315494
Nombor Faks :
GPS 2.34083 112.3247


KLINIK KESIHATAN BALAI RINGIN


Kampung Ringin
94700 Serian
Sarawak
Nombor Telefon : 082-877329
Nombor Faks : 082-877329
GPS 1.0512 110.7531


KLINIK KESIHATAN ENSENGEI


Kampung Ensengei
94700 Serian
Sarawak
Nombor Telefon : 082-895401
Nombor Faks : 082-895401
GPS 1.34533 110.5385


KLINIK KESIHATAN PANGKALAN AMO


Kampung Pengkalan Amo (D/A Pen. Peg. Perubatan Kanan, Hospital Serian, Jalan Serian Bypass)
94700 Serian
Sarawak
Nombor Telefon : 013-2680129
Nombor Faks :
GPS 1.176364 110.5641


KLINIK KESIHATAN TARAT


Pekan Tarat
94700 Serian
Sarawak
Nombor Telefon : 082-876591
Nombor Faks : 082-876591
GPS 1.209143 110.5309


KLINIK KESIHATAN TRIBOH


Kampung Triboh
94700 Serian
Sarawak
Nombor Telefon : 082-870321
Nombor Faks : 082-870321
GPS 1.12457 110.6259


KLINIK KESIHATAN BUNAN GEGA


Kampung Bunan Gega
94750 Tebakang
Sarawak
Nombor Telefon : 082-895497
Nombor Faks : 082-895497
GPS 0.919361 110.5409


KLINIK KESIHATAN TEBEDU


Pekan Tebedu
94750 Tebedu
Sarawak
Nombor Telefon : 082-797219
Nombor Faks : 082-797219
GPS 1.02201 110.3609


KLINIK KESIHATAN TEBAKANG


Kampung Tekabang
94750 Tekabang
Sarawak
Nombor Telefon : 082-875625
Nombor Faks : 082-895625
GPS 1.097088 110.5027


KLINIK KESIHATAN BAWANG ASSAN


Bawang Assan
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-801044
Nombor Faks :
GPS 2.302766 111.6858


KLINIK KESIHATAN DURIN


Jln Durin
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-736108
Nombor Faks :
GPS 2.136788 111.9719


KLINIK KESIHATAN JALAN LANANG


Poliklinik Lanang, Jln Ulu Lanang
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-210433
Nombor Faks : 084-214133
GPS 2.24642 111.8418


KLINIK KESIHATAN JALAN OYA


Oya, Jalan Oya
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-323355
Nombor Faks : 084-324025
GPS 2.300717 111.8354


KLINIK KESIHATAN PASSAI SIONG


Passai Siong (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sibu, Wisma Persekutuan, Persiaran Brooke)
96000 Sibu
Sarawak
Nombor Telefon : 084-861200
Nombor Faks :
GPS 2.46449 111.9549


KLINIK KESIHATAN GEDONG


Kampung Gedong
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 082-781499
Nombor Faks : 082-781499
GPS 1.235412 110.6913


KLINIK KESIHATAN KESINDU


Kampung Kesindu
94800 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 082-896939
Nombor Faks : 082-896939
GPS 1.159501 110.8967


KLINIK KESIHATAN MENTU


Kampung Mentu
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 011-221276
Nombor Faks :
GPS 1.266167 111.0277


KLINIK KESIHATAN MUNGGU LALLANG


Kampung Munggu Lallang
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 082-895498
Nombor Faks : 082-895498
GPS 1.237969 110.9104


KLINIK KESIHATAN SEBANGAN


Pekan Sebangan
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 083-468337
Nombor Faks : 083-468337
GPS 1.557734 110.7742


KLINIK KESIHATAN SEBUYAU


Pekan Sebuyau (D/A Pegawai Kesihatan Bahagian Samarahan, Jalan Datuk Muhamad Musa)
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Nombor Telefon : 083-467126
Nombor Faks : 082-467126
GPS 1.520665 110.9344


KLINIK KESIHATAN NANGA TEKALIT


Nanga Tekalit
96850 Kapit
Sarawak
Nombor Telefon : 084-772001
Nombor Faks :
GPS 1.901057 112.5733


KLINIK KESIHATAN CHEMENONG


Kampung Chemenong
96850 Song
Sarawak
Nombor Telefon : 084-4774100
Nombor Faks :
GPS 1.706113 112.3809


KLINIK KESIHATAN NANGA BANGKIT


Kampung Nanga Bangkit
96850 Song
Sarawak
Nombor Telefon : 084-777333
Nombor Faks : 084-777706
GPS 1.77072 112.6382


KLINIK KESIHATAN NANGA ENGKUAH


Kampung Engkuah
96850 Song
Sarawak
Nombor Telefon : 084-777333
Nombor Faks : 084-777706
GPS 1.710363 112.5529


KLINIK KESIHATAN SONG


Pekan Kecil Song
96850 Song
Sarawak
Nombor Telefon : 084-777333
Nombor Faks : 084-777514
GPS 2.008428 112.5498


KLINIK KESIHATAN BATU LINTANG


Kampung Batu Lintang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-418347
Nombor Faks : 083-323220/ 083-3268
GPS 1.018313 111.5541


KLINIK KESIHATAN LINGGA


Kampung Lingga (D/A Peg. Kesihatan Bahagian, Bahagian Sri Aman Jalan Hospital, Sri Aman)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-496223
Nombor Faks :
GPS 1.35271 111.1676


KLINIK KESIHATAN NANGA DELOK


Nanga Delok
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-322176/ 083-3220
Nombor Faks : 083-323220
GPS 1.224768 112.0184


KLINIK KESIHATAN NANGA ENTALAU


Kampung Nanga Entalau (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-432009/ 083-3221
Nombor Faks :
GPS 1.4565 111.7902


KLINIK KESIHATAN NANGA STAMANG


Nanga Stamang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Tingkat 3 Wisma Persekutuan, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-322176
Nombor Faks :
GPS 1.31299 111.9435


KLINIK KESIHATAN PANTU


Pekan Pantu (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-545228
Nombor Faks :
GPS 1.142232 111.1172


KLINIK KESIHATAN SKRANG


Kampung Skrang (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 011-9384832
Nombor Faks : 083-323220
GPS 1.280156 111.6245


KLINIK KESIHATAN SRI AMAN


Sri Aman, Jalan Hospital (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-327769
Nombor Faks : 083-327606
GPS 1.23323 111.4626


KLINIK KESIHATAN TANJUNG BIJAT


Kampung Tanjung Bilat, (D/A Peg. Kesihatan Bahagian Sri Aman, Jalan Hospital)
95007 Sri Aman
Sarawak
Nombor Telefon : 083-309476
Nombor Faks : 083-323220
GPS 1.303778 111.3926


KLINIK KESIHATAN NANGA TAU


Nanga Tau (Pej. Kesihatan Bahagian Bintulu , Lebuh Raya Abang Galau)
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-479707
Nombor Faks :
GPS 2.543024 113.0321


KLINIK KESIHATAN TATAU


Pekan Tatau
97000 Bintulu
Sarawak
Nombor Telefon : 086-584619
Nombor Faks : 086-584619
GPS 2.88134 112.8543


KLINIK KESIHATAN SANGAN


Sangan (Pen. Peg. Perubatan Kanan, Pej. Kesihatan Bahagian Bintulu, Lebuh Raya Abang Galau)
97000 Tatau
Sarawak
Nombor Telefon : 086-581047/ 086-3262
Nombor Faks :
GPS 2.765567 112.9758

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.